I41/a No. 88 C4h6


Axes Coordinates Wyckoff positions
origin 1 origin 2 4a 4b 8c 8d 8e 16f
I Maximal translationengleiche subgroups
[2] I-4 (82) x, y + (1/4), z + (1/8) 2a; 2c 2b; 2d 8g 8g 4e; 4f 2 × 8g
[2] I41 (80) x, y + (1/4), z 4a 4a 8b 8b 2 × 4a 2 × 8b
[2] I112/b (15) x, y - (1/4), z - (1/8) 4e 4e 4a; 4d 4b; 4c 2 × 4e 2 × 8f
[conventional setting]A112/a b, -a - b, c -x + y - (1/4), -x, z - (1/8) -x + y, -x, z
II Maximal klassengleiche subgroups
   Enlarged unit cell, isomorphic
[3] I41/a a, b, 3c x + (1/2), y, (1/3)z - (1/4); x + (1/2), y, (1/3)z; 4a; 8e 4b; 8e 8d; 16f 8c; 16f 3 × 8e 3 × 16f
±(0, 0, (1/3)) ±(0, 0, (1/3))
[5] I41/a a, b, 5c x, y, (1/5)z; x, y, (1/5)z; 4a(b*); 2 × 8e 4b(a*); 2 × 8e 8d(c*); 8c(d*); 5 × 8e 5 × 16f
±(0, 0, (1/5)); ±(0, 0, (2/5))   2 × 16f 2 × 16f
[p] I41/a a, b, pc x, y, (1/p)z; x, y, (1/p)z; 4a(b† ); 4b(a† ); 8c(d† † ) 8d(c† † ); p × 8e p × 16f
+(0, 0, (u/p)) +(0, 0, (u/p)) ((p - 1)/2) × 8e ((p - 1)/2) × 8e ((p - 1)/2) × 16f ((p - 1)/2) × 16f
p = prime = 4n + 1; u = 1, . . ., p - 1
[p] I41/a a, b, pc x + (1/2), y, (1/p) z - (1/4); x + (1/2), y, (1/p) z; 4a(b‡ ); 4b(a‡ ); 8d(c‡ ‡ ); 8c(d‡ ‡ ); p × 8e p × 16f
+(0, 0, (u/p)) +(0, 0, (u/p)) ((p - 1)/2) × 8e ((p - 1)/2) × 8e ((p - 1)/2) × 16f ((p - 1)/2) × 16f
p = prime = 4n - 1; u = 1, . . ., p - 1
[5] I41/a a + 2b, (1/5)(x + 2y), (1/5)(x + 2y) + (1/2), 4a; 16f 4b; 16f 8d; 2 × 16f 8c; 2 × 16f 8e; 2 × 16f 5 × 16f
-2a + b, c (1/5)(-2x + y), z; (1/5)(-2x + y), z;
±((1/5), (3/5), 0); ±((2/5), (1/5), 0) 
[5] I41/a a - 2b, (1/5)(x - 2y), (1/5)(x - 2y) + (1/2), 4a; 16f 4b; 16f 8d; 2 × 16f 8c; 2 × 16f 8e; 2 × 16f 5 × 16f
2a + b, c (1/5)(2x + y), z; (1/5)(2x + y), z;
±((1/5), (2/5), 0); ±((3/5), (1/5), 0) 
[p] I41/a qa - rb, (1/p)(qx - ry), (1/p)(qx - ry), 4a; ((p - 1)/4) × 16f 4b; ((p - 1)/4) × 16f 8c; 8d; 8e; p × 16f
ra + qb, c (1/p)(rx + qy), z; (1/p)(rx + qy) + s, z; ((p - 1)/2) × 16f ((p - 1)/2) × 16f ((p - 1)/2) × 16f
+((uq/p), (ur/p), 0) +((uq/p), (ur/p), 0)
p = q2 + r2 = prime = 4n + 1;
q = 2n + 1 ≥ 1; r = ± 4n'≠ 0; u = 1, . . ., p - 1
s = 0  if q = 4n + 1; s = (1/2) if q = 4n - 1
[p] I41/a qa - rb, (1/p)(qx - ry), (1/p)(qx - ry) + (1/2), 4a; ((p - 1)/4) × 16f 4b; ((p - 1)/4) × 16f 8d; 8c; 8e; p × 16f
ra + qb, c (1/p)(rx + qy), z; (1/p)(rx + qy) + s, z; ((p - 1)/2) × 16f ((p - 1)/2) × 16f ((p - 1)/2) × 16f
+((uq/p), (ur/p), 0) +((uq/p), (ur/p), 0)
p = q2 + r2 = prime = 4n + 1;
q = 2n + 1 ≥ 1; r = ± 4n' + 2; u = 1, . . ., p - 1
s = 0  if q = 4n + 1; s = (1/2) if q = 4n - 1
[9] I41/a 3a, 3b, c (1/3)x, (1/3)y, z; (1/3)x, (1/3)y + (1/2), z; 4a; 2 × 16f 4b; 2 × 16f 8c; 4 × 16f 8d; 4 × 16f 8e; 4 × 16f 9 × 16f
±((1/3), 0, 0); ±(0, (1/3), 0); ±((1/3), (1/3), 0); ±((1/3), (2/3), 0)
[p2] I41/a pa, pb, c (1/p)x, (1/p)y, z; (1/p)x, (1/p)y + s, z; 4a; ((p2 - 1)/4) × 16f 4b; ((p2 - 1)/4) × 16f 8c; 8d; 8e; p2 × 16f
+((u/p), (v/p), 0) +((u/p), (v/p), 0) ((p2 - 1)/2) × 16f ((p2 - 1)/2) × 16f ((p2 - 1)/2) × 16f
p = prime = 4n - 1; u, v = 1, . . ., p - 1
s = 0  if p = 4n + 1; s = (1/2) if p = 4n - 1
* origin 2
† origin 2 and p = 8n + 5  † † origin 1 and p = 8n + 5
‡ origin 2 and p = 8n - 1  ‡ ‡ origin 1 and p = 8n - 1


to end of page
to top of page